Aktuális félév:

2019/20/II. félév óta az aktuális félév oktatási anyagai a Moodle weblapon keresztűl érhetőek el.

TDK témák:


Linkek:


Korábban oktatott tárgyak:

pdfreaders.org Tantárgyi Infók Korábbi zh-k Segédletek
Az informatika matematikai alapjai Tantárgyi program Webes logikai áramkör szimulátor: hradla
Valószínűségszámítás Tantárgyi program Dilbert: Random Number Generator
Hajba Tamás, Harmati István, Környei László, Szalay Krisztina: Valószínűség-számítás és matematikai statisztika

Probability and statistics @ Khan Academy
Alkalmazott Matematika VVR Tantárgyi program Szeszlér Dávid: Bevezetés a számításelméletbe 1 (1.1-1.5, 1.6.3-1.6.5, 2.1-2.4, 2.5, 2.6)
Matematika Előkészítő Tantárgyi program Kádasné Dr. V. Nagy Éva és Nagy Ilona: Bevezető matematika példatár

Interaktív gyakorlófeladatok @ Khan Academy:
Matematikai Alapok Tantárgyi program Interaktív gyakorlófeladatok @ Khan Academy:
Matematika VF Szakköri feladatsorok 2011-
Bolyai verseny és Hajós válogatóverseny feladatsorok 2012-
Valószínűségszámítás és
Matematikai Statisztika
Tantárgyi program Dilbert: Random Number Generator
Hajba Tamás, Harmati István, Környei László, Szalay Krisztina: Valószínűség-számítás és matematikai statisztika

Probability and statistics @ Khan Academy
Matematika és Valóság Tantárgyi program Hogyan hajtogassunk űrtávcsövet avagy mire jó a matematikai origami.
Háborús konfliktusok matematikája
Tudomány vs. áltudomány
"There is an ancient proverb that says it's very difficult to find a black cat in a dark room, especially when there is no cat..."
Szakmai Matematika Tantárgyi program But what is a Fourier series? From heat flow to circle drawings
Alkalmazott Matematika Tantárgyi program
Matematika KU I Tantárgyi program
e-jegyzet:Kocsiné Fábián Margit: Függvénytan, differenciálszámítás
Interaktív előkészítő: gyökvonás&hatványozás, hatványok&logaritmus, függvények, abszolút érték, egyenletrendszerek @ Khan Academy
Interaktív feladatok az anyaghoz: differential calculus @ Khan Academy
Matematika HRD (EHV) Tantárgyi program
Matematika HRD Tantárgyi program
2015-
Laplace transzformáció
Operátor impedancia
Az informatika matematikai alapjai Tantárgyi program
Matematika I Tantárgyi program

Matematika MKE IV Szigorlait tételek
Tantárgyi program
Zh-k: 2012-
Szigorlatok: 2009-
Fourier-sorok és Fourier-transzformáció
Laplace-transzformáció
Matematika M III Tantárgyi program
Terembeosztás
Hibaszámítás
Matematika M II Tantárgyi program
Óraterv
Komplex számok
Határozatlan integrálás
Differenciálegyenletek
Numerikus és hatványsorok
Alkalmazott Matematika KAT Tantárgyi program
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Bernoulli-féle differenciálegyenletek
Egzakt differenciálegyenletek
Differenciálegyenlet-rendszerek