Régi BMEs oktatási anyagok:

2008/2009 II. félév.    Matematika A2b    Előadók: Szép Gabriella és Wettl Ferenc

példatár (Wettl Ferenc)

1.  gyakorlat: Integrálszámítás [feladatsor]
2.  gyakorlat: Lineáris egyenletrendszerek [feladatsor]
3.  gyakorlat: Mátrixok [feladatsor]
4.  gyakorlat: Alterek és bázisok. LU és PLU felbontás[feladatsor]
5.  gyakorlat: Determinánsok és alkalmazásuk [feladatsor]
6.  gyakorlat: Sajátértékek, sajátvektrok[feladatsor]
7.  gyakorlat: Konzultáció: Wettl Ferencféle: [ismertető és minta zh] és [tavaly előtti zh]
Zh I. eredmények: [K3 eredmények ][L2 eredmények]
8.  gyakorlat: Többváltozós függvények határértéke és folytonossága, parciális és iránymenti dieriválása [
feladatsor]
9.  gyakorlat: Többváltozós függvények lineáris közelítése és szélsőéertéke [feladatsor]
10.  gyakorlat: Láncszabály, többváltozós függvények integrálása [feladatsor]
11.  gyakorlat: Integráltranszformáció [feladatsor]
12.  gyakorlat: Konzultáció: [tavaly előtti zh], [további A2b feladatsorok és egyébb hasznos anyagok]
Zh II. eredmények: [K3 eredmények ][L2 eredmények]
13.  gyakorlat: Numerikus sorok [
feladatsor]
Pót ZH. eredmények:[K3 eredmények ][L2 eredmények]
14.  gyakorlat: Függvénysorok
Gyak-iv: [
eredmények]

2008/2009 I. félév.    Matematika A3    Elôadók:
Babcsányi István és Nagy Attila

1.  gyakorlat: Sorok és hatványsorok [feladatsor]
2.  gyakorlat: Fourier-sorok [feladatsor]
3.  gyakorlat: Komplex függvények deriválása [feladatsor]
4.  gyakorlat: Komplex függvények integrálása [feladatsor]
5.  gyakorlat: Görbék differenciál geometriája [feladatsor]
6.  gyakorlat: Gyakorlás a zh-ra [feladatsor]
7.  gyakorlat: I. Zh [K1 eredmények ][L3 eredmények]
8.  gyakorlat: Felületek differenciál geometriája [
feladatsor]
9.  gyakorlat: Vektormezôk integrálása [feladatsor]
10.  gyakorlat: Differenciálegyenletek [feladatsor]
11.  gyakorlat: Lineáris differenciálegyenletek
12.  gyakorlat: II. Zh [gyakolrló feladatsor][K1 eredmények ][L3 eredmények]
13.  gyakorlat: Euler-fé differenciálegyenletek
14.  gyakorlat: Pót Zh. [
K1 eredmények ][L3 eredmények]
Pót-pót Zh utáni eredmények: [
L3],[K1]


2007/2008 II. félév.    Matematika A2b - vektorfüggvények   Elôadók:
Babcsányi István és Nagy Attila

1.  gyakorlat: Határozott és határozatlan integrálszámítás
2.  gyakorlat: Az integrálszámítás alkalmazásai [feladatsor]
3.  gyakorlat: Többváltozós függvények határértéke és folytonossága [feladatsor]
4.  gyakorlat: Többváltozós függvények deriválása [feladatsor]
5.  gyakorlat: Többváltozós függvények deriválása 2 [feladatsor]
6.  gyakorlat: Többváltozós függvények integrálása [feladatsor]
Gykorló feladatsor
7.  gyakorlat: I. Zh [K1 eredmények ][L4 eredmények]
8.  gyakorlat: Mátrixok és determinánsok [
feladatsor]
9.  gyakorlat: Lineáris egyenletrenszerek, mátrixok inverálása [feladatsor]
10. gyakorlat: Tenzorok mátrixa, sajátértékek, sajátvektorok [feladatsor]
11. gyakorlat: Integrál transzformáció[feladatsor]
Gykorló feladatsor
12. gyakorlat: II. Zh [K1 eredmények ][L4 eredmények]
13. gyakorlat: Sorok
14. gyakorlat: Pót Zh [
K1 eredmények ][L4 eredmények]
[
Pót-pót Zh eredmények ]


2007/2008 I. félév.    Matematika A1b - analízis    Elôadók:
Babcsányi István és Nagy Attila

1.  gyakorlat: Teljes indukció és halmazok
2.  gyakorlat: Matematikai logika
3.  gyakorlat: Vektorok
4.  gyakorlat: Analitikus térgeometria [feladatsor]
5.  gyakorlat: Komplex számok [feladatsor]
6.  gyakorlat: Sorozatok határértéke [feladatsor]
7.  gyakorlat: I. Zh [K1 eredmények ][L4 eredmények]
8.  gyakorlat: Határérték és folytonosság [
feladatsor]
9.  gyakorlat: Differenciálszámítás és alkalmazásai [feladatsor]
10. gyakorlat: II. Zh [K1 eredmények ][L4 eredmények]
11. gyakorlat: L'Hospital szabály, határozatlan integrálás [
feladatsor]
12. gyakorlat: Intergálási módszerek [feladatsor]
[Pót Zh eredmények ]
13. gyakorlat: Határozott integrálás és alkalmazásai [
feladatsor]
[Pót-pót Zh eredmények ]


e-mail:	 turms(at)math.bme.hu